logo

Pilates

INDIVIDUALNI TRENING - 1 termin  2.000,00
INDIVIDUALNI TRENING - 8 termina 14.000,00
INDIVIDUALNI TRENING - 12 termina 18.000,00
INDIVIDUALNI TRENING - 16 termina 20.000,00
VOĐENI/POLUINDIVIDUALNI TRENING - 12 termina 8.000,00
VOĐENI/POLUINDIVIDUALNI TRENING - 16 termina 9.000,00
GRUPNI TRENINZI - 8 termina 3.500,00
GRUPNI TRENINZI - 12 termina 4.000,00
SLOBODNO TRENIRANJE + TRENER 5.000,00
SAMOSTALNO KORIŠĆENJE TERETANE 3.500,00
SAMOSTALNO KORIŠĆRNJE TERETANE ½ meseca 2.500,00
KORPORATIVNI FITNESS 12 termina 6.500,00