logo

Treninzi

Individualni trening - 1 termin  2.000,00
Individualni trening - 8 termina         14.000,00
Individualni trening - 12 termina                        18.000,00
Individualni trening - 16 termina                        20.000,00
Vođeni/poluindividualni trening - 12 termina  8.000,00
Vođeni/poluindividualni trening - 16 termina 9.000,00
Grupni treninzi - 8 termina                                3.500,00
Grupni treninzi  - 12 termina 4.000,00
Slobodno treniranje+trener                               5.000,00
Samostalno koriscenje teretane                       3.500,00
Samostalno koriscenje teretane   ½ meseca    2.500,00
Korporativni fitnes 12 termina                            6.500,00